!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avflyttningsbesiktning

Brf Slagsidan har beslutat att från 1/9 2015 införa avflyttningsbesiktning vid överlåtelse.

Detta innebär att ansökning om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt besiktningsprotokoll.

Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar.

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar eller installationer gjorts. Även installationer av diskmaskiner och tvättmaskiner kontrolleras.
Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Detta kommer att gynna säljaren, som kan uppvisa ett godkänt protokoll, och även köparen, som vet att inga otillåtna installationer finns som kan drabba denne i ett senare skede.

Avflyttningsbesiktningen bekostas av föreningen och görs av föreningens utsedda besiktningsman. Besiktingmannen skickar sedan ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlemsansökan om utträde
slutbehandlas.

Fastighetsmäklaren skickar medlemsansökan till styrelsen på samma sätt som tidigare.

Beställning av avflyttningskontroll görs hos föreningens besiktningsman:

Henrik Albrecht, ABC Fastighet och Besiktning
073-100 77 23  
info@abcfastighet.se 

eller hos styrelsen.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion