!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor/återvinning

Hushållssopor

Hushållssoper som inte går att återvinna, kan kastas i fastighetens sopnedkast som finns på gården. Tänk på att tidningar, glasförpackningar m.m. ska återvinnas, och inte kastas i sopnedkastet.

För att undvika att det blir stopp i sopinedkastet får man inte kasta pizzakartonger, och andra skrymmande föremål i sopnedkastet.
Det är förbjudet att lägga sopor utanför sophuset!

Återvinningsstation

Närmaste återvinningsstation finns på Polhemsgatan 37, utanför
S:t Eriks gymnasium. Här kan papper, glas, metall, batterier och plastförpackningar återvinnas.

Grovsoprummet öppet 8-17 lördag och söndag

Grovsoprum finnspå granngården 100 m öster ut. Grovsoprummet är låst och öppnas med den kod som delats ut till alla boende.

Grovsoprummet sköts av Båtens samfällighetsförening, som består av representanter från varjefastighet runt gården.

Vi vill uppmana alla att följa reglerna om vad som får kastas i grovsoprumet. Problemet med otillåtet avfall (bildäck, möbler, vitvaror, bilbatterier, färg, flaskor etc) är så stort att soprummet riskerar att stängas för gott. Låt oss försöka undvika det genom att vara extra noga med vad vi slänger där.

1. Sortera avfallet i rätt behållare, ingenting får läggas på golvet

Brännbart: papper, kartong, plast och trä
Ej brännbart: keramik, glas -ej flaskor, gummi, metall, textil och läder
Elektronik: allt som har sladd eller drivs med batteri

2. Håll ordning

Den tomma golvytan behövs för att sophämtarna ska kunna köra ut
behållarna och få en rimlig arbetsmiljö. Lämna inte avfall på golvet.

3. Tillåtet att lämna i grovsoprummet

• Kläder
• Mindre möbler
• Leksaker
• Mindre trälådor
• Porslin och keramik

4. Förbjudet att lämna i grovsoprummet

• Byggavfall: golv, gips, betong, virke, sanitetsporslin
• Biltillbehör: bilbatterier och oljor,
däck
• Vitvaror: spis kyl o frys, tvättmaskin
• Farligt avfall: färg, lim och alla sorts kemikalier
• Matavfall
och hushållssopor
• Tidningar

Lämnas på någon av Stockholms återvinningcentraler, de närmaste är:
ÅVC Bromma, Linta Gårdsväg 16
ÅVC Vanadisberget, Cedersdalsgatan 7

----------------

• Tidningar
• Kartonger
• Glas
Lämnas på återvinningsstation, de närmaste finns på Polhemsgatan
vid S:t Eriks gymnasium samt vid polishuset.

----------------
• Läkemedel
Lämnas på Apoteket

----------------

Mer om sopsortering:
www.stockholm.se – under Klimat och Miljö
Frågor och kontakt:
Trafikkontoret · 08-508 272 00 · trafikkontoret@ tk.stockholm.se.

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion