!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Allmän aktsamhet och hänsyn

Var rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Visa respekt och omtanke för dina grannar.

Brandsäkerhet

Ingenting förvaras i entré eller trappuppgång, så som barnvagnar, rullatorer, cyklar o dyl.

Ej heller dörrmattor får finnas i trapphuset. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg som inte får innehålla föremål som kan försvåra utrymning.

Alla lägenheter skall vara utrustade med brandvarnare. Om brandvarnare saknas, tag kontakt med någon i styrelsen.

Balkonger/altaner

Det råder rökförbud på lägenhetsbalkonger, trapphusbalkonger, och altaner

Balkonger får inte användas för:

• Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

• Skakning av mattor

• Grillning

• Rökning är förbjuden

Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna inte på ett sådant sätt så att det stör dina grannar.

Gården

Rökning är förbjuden på gården!

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang.

Grillning är tillåten på gården. Placera grillen vid cykelstället så långt som möjligt från huset för att inte störa de som bor längst ner.

Gårdsfester måste vara avslutade senast kl. 22.00 om inte annat överenskommits. Glöm inte att i förväg informera grannarna.

Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten.

Källar- och vindsförråd

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källar- och vindsförråd. Ingenting får förvaras i gångarna.

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden.

Husets exteriör

Det är inte tillåtet att fästa några föremål på fasaden utan styrelsens skriftliga tillstånd.

Paraboler får inte monteras på vare sig fasad eller balkongräcke. Den som vill sätta upp markiser skall ansöka om skriftligt tillstånd hos styrelsen.

Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte rastas på gården.

 

Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion